Linux komandos

Pagrindinės linux komandos kurios gali praversti kiekvienam:

Sistema

#uname -a => Parodo linux sistemos informacija
#uname -r => Parodo kelnerio išleidimo informacia
#uptime => Parodo kiek laiko sistema dirba
#hostname => Parodo sistemos hosta
#hostname -i => Parodo hosto IP adresą
#last reboot => Parodo sistemos perkrovimo istoriją
#date => Parodo datą ir laiką
#cal => Parodo šio mėnesio kalendorių
#w =>Parodo kas yra prisijungęs
#whoami => Parodo kas esate ir prisijungęs kaip
#finger user =>Parodo informaciją apie vartotoją

Techninė įranga

#dmesg =>Aptikti techninės įrangos ir įkrovos pranešimai
#cat /proc/cpuinfo =>CPU modelis
#cat /proc/meminfo => Techninės įrangos atmintis
#cat /proc/interrupts =>Pertraukų kiekio sąrašas CPU ir I/O įrenginio
#lshw =>Rodo informaciją apie aparatūros konfigūracija
sistemos
#lsblk =>Rodo lustinio prietaiso susijusę informaciją Linuxe
#free -m =>Naudojama ir laisva atmintis (-m dėl MB)
#lspci -tv =>Rodyti PCI įrenginius
#lsusb -tv =>Rodyti USB įrenginius
#dmidecode =>Rodyti aparatūros informacija iš BIOS
#hdparm -i /dev/sda =>Rodyti informaciją apie disko sda
#hdparm -tT /dev/sda =>Testuoti disko sda skaitymo spartą
#badblocks -s /dev/sda =>Testas disko sda neįskaitomų blokų

Vartotojai

#id =>Rodyti aktyvų vartotojo vardą, prisijungimo vardą ir grupę
#last =>Rodyti paskutinį prisijungimą prie sistemos
#who =>Parodyti kas yra prisijungęs prie sistemos
#groupadd admin =>Pridėti grupę „admin”
#useradd -c „Sam Tomshi” =>g admin -m sam #sukurti vartotoją „sam”
#userdel sam =>ištrinti vartotoją sam
#adduser sam =>pridėti vartotoją „sam”
#usermod =>Keisti vartotojo informaciją

Failų komandos

#ls –al =>Parodo visą informaciją apie failus / katalogus
#pwd =>Parodo einamojo katalogo kelią
#mkdir katalogo-pavadinimas =>Sukurti katalogą
#rm failo-pavadinimas =>ištrinti failą
#rm -r katalogo-pavadinimas =>Ištrinti katalogą rekursyviai
#rm -f file-name =>Ryžtingai pašalinti failą
#rm -rf katalogo-pavadinimas =>Ryžtingai pašalinti katalogą rekursyviai
#cp failas1 failas2 =>Kopijuoti failas1 į failas2
#cp -r dir1 dir2 => Kopijuoti dir1 į dir2, sukurti dir2 jeigu nėra
#mv file1 file2 =>Pervadinti šaltinį / perkelti šaltinį į katalogą
#ln –s /path/to/failo-pavadinimas nuorodos-pavadinimas #Sukurti simbolinę nuorodą į failo pavadinimą
#touch file =>Sukurti arba atnaujinti failą
#cat > file =>Vieta standartiniam įvedimui į failą
#more file =>Failo išvesties turinys
#head file =>Failo išvesties pirmos 10 eilučių
#tail file =>Failo išvesties paskutinės 10 eilučių
#tail -f file =>Failo išvesties turinys kaip jis auga prasidedančiom 10 eilučių
#gpg -c file =>Užšifruoti failą
#gpg file.gpg =>Iššifruoti failą
#wc =>spausdinti baitų, žodžių ir eilučių skaičių į failą
#xargs =>Vykdyti komandas iš standartinės įvesties

Procesai

#ps =>Rodyti aktyvius savo procesus
#ps aux | grep ‘telnet’ =>Rasti visą proceso ID, susijusią su telnet procesu
#pmap =>Proceso atminties žemėlapis
#top =>Rodyti visus veikiančius procesus
#killpid =>Nužudyti procesą su minėta pid id
#killall proc =>Nužudyti visus procesus, pavadintus prochttp://mokslas.janulis.ovh/lin
#pkill process-name =>Siųsti signalą į procesą jo vardu
#bg =>Sąrašai sustabdytų arba fono darbų
#fg =>Parodo naujausią darbą
#fg n =>Parodo darbą n

Failų teisės

#chmod octal file-name =>Pakeisti failo teises į aštuntainį
Pavyzdys
#chmod 777 /data/test.c =>Set rwx permission for owner,group,world
#chmod 755 /data/test.c =>Set rwx permission for owner,rw for group
and world
#chown owner-user file =>Failo savininko keitimas
#chown owner-user:owner-group file-name =>Pakeisti failo savininką ir grupę
#chown owner-user:owner-group directory =>Pakeisti katalogo savininką ir grupę

Tinklas

#ifconfig –a =>Rodyti visus tinklo prievadus ir IP adresą
#ifconfig eth0 =>Rodyti konkretų Ethernet portą
#ethtool eth0 =>Linux įrankis parodyti Ethernet statusą
#mii-tool eth0 =>Linux tool to show ethernet status
#ping host =>Siųsti užklausą testuoti sujungimą
#whois domain =>Gauti informaciją ape domeną
#dig domain =>Gauk domeno DNS informaciją
#dig -x host =>Grįžtamas hostas
#host google.com =>Ieškoti DNS IP adreso pagal pavadinimą
#hostname –i =>Peržvalga vietinio IP adreso
#wget file =>Parsisiųsti failą
#netstat -tupl =>Sąrašai aktyvių ryšių į / iš sistemos

Suspaudimas / Archyvavimas

#tar cf home.tar home =>Sukurti failo home tar archyvą
#tar xf file.tar =>Išarchyvuoti failus iš file.tar
#tar czf file.tar.gz files =>Sukurti tar archyvą su gzip suspaudimu
#gzip file =>Suspausti failą ir pervadinti jį file.gz

Įdiegimo paketai

#rpm -i pkgname.rpm =>Įdiekite rpm  paketą
#rpm -e pkgname =>pašalinti paketą

Įdiegti iš šaltinio

#./configure
#make
#make install

 Paieška

#grep pattern files =>Ieškoti failų
#grep -r pattern dir =>Ieškoti rekursyviai byloje
#locate file =>Rasti visus bylos egzempliorius
#find /home/tom -name ‘index*’ =>Rasti failų pavadinimus, kurie prasideda„index”
#find /home -size +10000k =>Rasti failus didesnius nei 10000K / home

Prisijungimas (ssh ir telnet)

#ssh user@host =>Prisijungti prie hosto kaip vartotojas
#ssh -p port user@host =>Prisijungti prie hosto, naudojant specifinį prievadą
#telnet host =>Prisijungti prie sistemos naudojant telnet prievadą

komandos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *